Vul het onderstaande formulier in met uw vraag en deze wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

* verplichte velden

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Onder voorbehoud dat de hierna volgende wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven.

 

Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de beslissing over aan hen die de zorg voor de uitvaart op zich nemen.

 

Ik verklaar deze wilsbeschikking geheel vrijwillig te hebben ingevuld en ondertekend. Bericht van mijn overlijden moet onmiddellijk doorgegeven worden aan: Uitvaartcentrum Finnema, telefoonnummer 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar). Ik wens dat deze onderneming mijn uitvaart zal verzorgen.

Een verzekering: niet verplicht maar wel mogelijk

Uitvaartcentrum Finnema kan de uitvaart voor u verzorgen, ongeacht waar u verzekerd bent.

Indien gewenst en zonder extra kosten kunnen wij voor u de uitkering bij de verzekeringsmaatschappij aanvragen, zodat u de tijd kunt nemen voor verbondenheid, voor stilte, voor verdriet. De uitkering brengen wij volledig inzichtelijk in mindering op de uitvaartkostennota, zodat u daar geen omkijken naar heeft.

 

Wilt u weten of u goed verzekerd bent? Bel ons op 0297 325 865.

Bij het nadenken over uw uitvaart is een belangrijke keuze of u begraven of gecremeerd wilt worden. Als u weet of u begraven of gecremeerd wilt worden, krijgt u met verschillende keuzes te maken. Wilt u een kerkdienst of plechtigheid? Waar moet deze gehouden worden? Wenst u bepaalde muziek, powerpoint of live muziek? Of heeft u andere persoonlijke wensen?

Aalsmeer en omstreken heeft meerdere begraafplaatsen en crematoria. Er zijn gemeentelijke begraafplaatsen en die in bezit zijn van een kerkgenootschap of stichting.

 

In de informatiefolder van Uitvaartcentrum Finnema vindt u de meest bekende en gebruikte begraafplaatsen en crematoria uit de regio.

Ik heb de voorkeur voor begraafplaats of crematorium:

Bij een begrafenis kunt u kiezen uit twee soorten graven: een algemeen graf of een familiegraf (ook wel eigen graf of particulier graf genoemd).

 

Algemeen graf:

Een algemeen graf is een graf waarin op verschillende niveaus overledenen van verschillende families worden begraven. Familieleden kunnen niet gezamenlijk begraven worden. De begraafplaats bepaalt de plaats van het graf. Als de termijn van grafrust is verstreken, kan deze termijn niet verlengd worden en heeft de begraafplaats het recht om de stoffelijke resten op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats te herbegraven. De termijn van de grafrust wordt door de begraafplaats zelf bepaald. De wettelijke minimumtermijn van grafrust is 10 jaar. Op een algemeen graf kan doorgaans een steen van ± 50 x 50 cm geplaatst worden.

 

Familiegraf (eigen graf):

Bij een familiegraf bepaalt de rechthebbende wie in het graf wordt bijgezet. Ook kan (op de meeste begraafplaatsen) in samenspraak met de begraafplaats door de rechthebbende de plaats van het graf op de begraafplaats worden gekozen. Het is daarnaast mogelijk (op de meeste begraafplaatsen) een graf bij leven te reserveren. Hier worden wel kosten voor gerekend, die verschillen per begraafplaats. De eerste periode van huur is doorgaans 10, 20 of 30 jaar, waarna deze telkens met 10 jaar verlengd kan worden. De kosten van een familiegraf (gesplitst in huur van het graf en algemeen onderhoud van het graf en de begraafplaats) zijn daardoor wel veel hoger.

 

Het grafmonument:

Bij de keuze voor een grafmonument kunt u denken aan het materiaal van de grafsteen, de vorm en de inscriptie. Maar ook of het monument staand (zerk) of liggend (plat) moet zijn. De tekst op het grafmonument kan op verschillende manieren worden aangebracht. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gegraveerd of met de hand worden gehakt. Ook kunnen bronzen letters op de steen worden aangebracht. Het plaatsen van een grafmonument is vaak aan regels gebonden. Deze regels verschillen per begraafplaats. Er kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de afmetingen en het materiaal.

Het graf staat op naam van:

Als u voor een crematie hebt gekozen is het ook belangrijk te kijken of u bepaalde wensen heeft over wat er nadien met de as moet gebeuren. Een belangrijke vraag, want de asbestemming is heel persoonlijk. U kunt bijvoorbeeld kiezenvoor een urn, een sieraad of de as laten uitstrooien op het terrein van het crematorium, over zee of in de natuur. Na de crematie blijft de as minimaal een maand in het crematorium. Dat is wettelijk vastgelegd. Na deze maand kan de as nog vijf maanden tot een jaar kosteloos blijven staan in het crematorium. Dit verschilt per crematorium.

 

Bijzetten van de urn of thuis bewaren

We kunnen er voor zorgen dat de urn wordt bijgezet in een columbarium, urnentuin of (urnen)graf. Een columbarium is een urnenmuur op het terrein van het crematorium waar verschillende urnen staan in een nis van de muur. U mag de urn ook thuis bewaren, u kunt hiervoor een speciale gedenkplek maken.

 

Uitstrooien van de as

Het is mogelijk de as te verstrooien. Dat kan op verschillende manieren en op verschillende plekken. De as kan worden verstrooid op het strooiveld van het crematorium of begraafplaats. De meeste crematoria en sommige begraafplaatsen beschikken over een strooiveld.  Een strooiveld is een speciaal aangelegd grasveld op het terrein van een crematorium/begraafplaats, park, tuin of in een bos. Naast het verstrooien op een strooiveld, zijn er nog veel meer mogelijkheden. Zo kan er gekozen worden voor asverstrooiing boven zee. De as wordt dan per schip of vliegtuig verstrooid in de zee. Indien u wenst in het bijzijn van uw nabestaanden. Ook mag de as verstrooid worden in de vrije natuur of een dierbare plaats. Vraagt u ons gerust naar de regels daarover.

Voor de begrafenis of crematie vindt meestal een afscheids- of herdenkingsbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst kan op vele manieren en op verschillende plekken plaatsvinden. De meeste mensen kiezen er traditioneel gezien voor om de uitvaartplechtigheid te houden in de kerk, het uitvaartcentrum of in de aula van het crematorium/begraafplaats. Deze traditionele locaties zijn doorgaans helemaal voorzien van alle faciliteiten die nodig zijn om een uitvaartplechtigheid te houden. Denk dan aan een goede geluidsinstallatie, een orgel of piano en televisieschermen of beamer.

 

Het staat de families helemaal vrij om naar eigen wens een locatie te kiezen waar de uitvaartplechtigheid gehouden kan worden. Het komt steeds vaker voor dat mensen afwijken van de traditionele aula’s. Men kiest dan voor een locatie die iets heeft betekend voor de overledene of een locatie die hen gewoon aanspreekt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een uitvaartplechtigheid te houden in een horecagelegenheid, sportkantine of de voetbalclub waar de overledene altijd vrijwilliger is geweest. Het is ook mogelijk om de plechtigheid te houden in een zaal bij een partycentrum.

Vaak bestaat de behoefte om na een dienst of uitvaart met familieleden en vrienden bij elkaar te zijn. Dit kan in een ruimte van het crematorium of de begraafplaats. U kunt kiezen tijdens dit samenzijn voor een kopje koffie met koek, een lunch of een drankje met borrelhapjes. Heel veel is mogelijk. Ook kunt u kiezen voor een andere locatie, bijvoorbeeld een woonhuis of een restaurant.

Er zijn veel mogelijkheden waar uit gekozen kan worden als het gaat om bloemen bij een uitvaart. Van een eenvoudig bloemwerk tot volledige kistbedekkingen in vele kleuren en soorten bloemen.

 

We werken samen met uitvaartbloemisten uit de regio. Zij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige rouwbloemstukken. Als nabestaanden dit wensen, komt één van de medewerkers van de uitvaartbloemist bij hen langs om samen de uitvoering en soort van het bloemwerk te bepalen.

Uitvaartcentrum Finnema beschikt over een koeling waar de overledene van de dag van overlijden tot de dag van de uitvaart kan verblijven. Daarnaast beschikt het uitvaartcentrum over 1 aula en 5 rouwkamers. In ons rouwcentrum kunt u afscheidsbezoeken houden (familiebezoeken en rouwbezoeken) en er kan een rouwdienst gehouden worden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van onze beeld- en muziekinstallatie. Na de uitvaart is er de gelegenheid tot condoleren, waarbij het serveren van verschillende soorten consumpties tot de mogelijkheden hoort.

 

Verzorgingsruimte

Wilt u de overledene zelf verzorgen en kleden in ons uitvaartcentrum, dan kunt u van onze verzorgingsruimte, die ook geschikt is voor multiculturele uitvaarten, gebruikmaken.

 

Opbaring elders

Heeft u de wens om de opbaring thuis of in een ander dan ons eigen uitvaartcentrum te laten plaatsvinden, dan kunnen wij u daarbij helpen.

Uitvaartcentrum Finnema heeft een vaste kistencollectie van verschillende modellen. Enkele van deze modellen treft u onderstaand aan. Naast deze collectie kan Uitvaartcentrum Finnema onbeperkt beschikken over elke gewenste kist. Ook bijzondere kisten van bijvoorbeeld wilgentenen of gevlochten papier (Loom) kunnen door Uitvaartcentrum Finnema geleverd worden. Alle kisten zijn zowel voor begrafenissen als crematies geschikt.

Informatie uitvaartkisten

Een rouwkaart wordt veelal verstuurd naar familie, vrienden, kennissen en zakelijke relaties om mee te delen dat iemand is overleden en uit te nodigen voor de uitvaart. Sommige nabestaanden leveren zelf de tekst en het ontwerp voor de kaart, anderen gebruiken liever een bestaand design of maken een tekstkeuze uit een van onze voorbeelden. Het is bij een afscheid vaak moeilijk om de juiste woorden te vinden. Toch willen veel mensen een persoonlijke boodschap meegeven in de tekst van de rouwkaart en/of de rouwadvertentie. Wilt u zelf de tekst van de rouwkaart bepalen of heeft u specifieke wensen? U kunt van tevoren uw wensen op papier zetten en bespreken met uw familie. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen om uw wensen betreffende de rouwkaart met ons te bespreken en te kijken wat er mogelijk is.

Als u al beschikt over een adressenlijst op papier of in een excel-bestand voor degenen die een rouwkaart moeten ontvangen, bewaart u deze bij uw familiepapieren. U kunt deze te zijner tijd naar ons toesturen of naar ons mailen. Ook wijzigingen, foto’s voor op de rouwkaart en/of aanvullingen kun u naar ons toesturen.

Het is vaak lastig om binnen de beperkte ruimte van de rouwadvertentie de juiste gevoelens weer te geven, daarom is de inhoud van de rouwadvertentie vaak identiek aan de rouwkaart. Mocht u ervoor kiezen om een rouwadvertentie te plaatsen kijkt u dan goed wie u wilt bereiken. Moeten landelijk bekenden bereikt worden die u niet met de rouwkaarten bereikt of wilt u buurtbewoners in kennis stellen van het overlijden? De kosten van een landelijk blad kunnen hoog zijn.

Er zijn verschillende manieren om nabestaanden te condoleren met het verlies van hun dierbare. Dit kan in een papieren condoleanceregister, met een persoonlijk bezoek, een telefoontje, bloemen of een kaartje. Op onze site hebben wij een eigen digitaal condoleanceregister. Als service kunnen wij hier voor uw dierbare een condoleanceregister aanmaken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Familie, vrienden en bekenden kunnen hier een persoonlijk bericht plaatsen. Ongeveer een maand na de uitvaart ontvangt u van ons een overzicht van de geplaatste berichten. Ook als u denkt dat er van het plaatsen van berichten niet zo veel gebruik gemaakt zal worden is het register ook nuttig voor familie, vrienden, kennissen en bekenden om online de informatie te bekijken over de uitvaart zoals een digitaal bestand van de kaart en de route naar de begraafplaats of crematorium.

Om de belangstellende te bedanken voor de steun die ze betuigd hebben kan er gekozen worden om dankbetuigingen te versturen. Dit gebeurt vaak na een paar weken na de uitvaart.

Er zijn verschillende rouwvervoer mogelijkheden. Op de dag van de uitvaart kunt u gebruik maken van een rouwauto en volgauto’s. Deze zijn er in verschillende uitvoeringen en behoren tot de traditionele vormen van rouwvervoer. Andere vormen van vervoer zijn ook mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koets met paarden, een vrachtwagen, een bakfiets of een uitvaartbus.

U heeft nu een keuze kunnen maken uit de belangrijkste mogelijkheden die er zijn. Heeft u nog vragen of wenst u nog aanvullende informatie, belt u dan gerust met Uitvaartcentrum Finnema, 0297 325 865 of mailt u naar info@ucfinnema.nl.

 

Druk op de knop verzenden, binnen 2 werkdagen ontvangt u van ons een bevestiging dat wij het document ontvangen hebben. Vervolgens ontvangt u van ons een exemplaar per post.

Uw uitvaartwensen online invullen

Na een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten, is het goed om tijdig alles over uw uitvaart, financiën en uitverzekeringen op papier te zetten. Laat uw speciale wensen (zoals de kist zelf beschilderen, livemuziek of specifieke cultuurgebonden rituelen) daarom vastleggen in deze “wilsbeschikking”. U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met de medewerker van Uitvaartcentrum Finnema bespreekt.

 

Een wilsbeschikking heeft overigens niet de rechtskracht van een testament. Het is meer een leidraad voor de invulling van een uitvaart. Wij kunnen u uiteraard wel doorverwijzen naar notarissen die gespecialiseerd zijn in familie- en erfrecht, waar u uw testament officieel kunt laten opstellen.

Vul het onderstaande formulier in met uw vraag en deze wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.